جستجو در محصولات :
سبد خرید
سبد خريد
سبد خرید خالی است
تبلیغات
شاربون یا سیاخ زخم
 
شاربون یا سیاخ زخم
سیاه زخم مرض واگیر مه بیشتر میان گله های گاو و گوسقند پیدا میشود و باعث تلفات بسیار می گردد بانسان هم ممکن است سرایت کند و اسب هم مبتلا میشود . هر گاه بانسان سرایت کند در موضع سرایت آن لکه سرخ رنگی ظاهر میشود و خارش زیاد پیدا میکند . بعد برنگ سیاه در میاید و در اطراف زخم دایره سرخ رنگی نمودار میگردد و مریض تب میکند و حرارت بدنش تا 40 درجه میرسد و در اثر شدت مرض ممکن است. تلف شود . در حیوانات ابتدا باعث تب و لرز شدید میشود و دهان حیوان کف آلود و بول و فضله اش خونین و سپرزش سیاه متورم می گردد . این عوارض در ظرف چند ساعت بروز میکند و حیوان را تلف میسازد و اگر اورا نکشد خون سیاهی مانند زغال از او خارج میشود . بهمین جهت اسم این مرض را بفرانسه شارین ( زغال ) گذاشته اند . میکروب شارین در آب و زمین و خون خشک شده که درجه حرارت معمولی باشد تا دو ماه زنده میماند و چنانچه لاشه حیوانی را که بمرض شارین تلف شده زیر خاک کنند میکروبهای آن تا مدتی بوسیله کرمهای زمین خارج میشود  و حیواناتی را که در آن محل چرا کنند مبتلا می سازد . و بهتر آنست که لاشه حیوان را بسوزانند . معالجه شاربن در انسان با سوزاندن زخم و تزریق سرم ضد شارین و داروهای دیگر صورت می گیرد . برای جلوگیری از سرایت مرض بحیوانات سالم واکسن ضد شاین تلقیح میکنند. در بیماری شاربن ( Le charbon ) که مرضی عفونی است و میکروب آن معمولا بوسیله گزیدن مگس مخصوص بانسان منتقل می شود و سرایت می کند . اگر زیر و روی پاهای بیمار ضماد مخلوط پیاز و سیر و گزنه که خرد شده باشد بگذارند حال مریض بزودی بهبود خواهد یافت .
اخبار
رضایی رییس اتحادیه صادر کنندگان زعفران، در گفت وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری ایسنا گفت: «با توجه به این که تا حدود 97 درصد مصرف زعفران دنیا در کشور ما تولید می شود، با افزایش تولید و در نتیجه افزایش صادرات، امسال به طور حتم با کاهش قیمت این محصول و کنار رفتن دست واسطه ها روبه رو می شویم.» بیشتر...
کاربران